logoangstcoachpraktijk

Stel je hebt onverklaarbare angsten (of misschien wel verklaarbaar), je bent onzeker of bang om beslissingen te nemen, je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt, je bent depressief of gewoon ongelukkig, een gewichtsprobleem, problemen met je darmen, migraine of clusterhoofdpijnen. Je durft niet meer auto te rijden (op de snelweg, in tunnels, naast vrachtauto’s).
Of misschien wil je gewoon stoppen met roken of met drugs. En je vindt dat dit eindelijk moet veranderen. Je bent bereid om dit eindelijk grondig aan te pakken.

Ik wil je graag laten kennismaken met de onvoorstelbare kracht van je eigen geest. Ik breng je in contact met je onbewuste, de plek waar al jouw wijsheid opgeslagen is. Jouw onbewuste, je grootste vriend, die het beste met jou voor heeft. Je lost eindelijk je problemen op en ervaart weer wat geluk is. Je verkrijgt de inzichten die jou in staat stellen die kwaliteit van leven te bereiken die je verdient.

Op deze site vindt u hierover meer informatie. Wil je meer weten, stuur mij dan een bericht met je telefoonnummer. U bent aangekomen aan het begin van de weg terug naar een ontspannen, vrij en gelukkig leven. Ik wijs u de weg……

AGB-code: 90105105
CAT-therapeutnummer: CM1065-09-12-17
AGB-code praktijk: 90064382

Ik werk uitsluitend online met speciale hiervoor ontwikkelde programma’s. Het is net alsof u bij mij in de praktijk bent en toch bent u heerlijk veilig thuis.

Iedereen die “native” Nederlands spreekt en denkt, waar ook ter wereld, is welkom.

Complementaire therapie vormen en hun prestatie codes:

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Hypnotherapie 24501

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.
Overige psychosociale therapie 24504
Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

Counseling 24506

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Integratieve psychotherapie 24511
Integratieve Therapie is een actieve methode waarmee je stap voor stap leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Regressie (reïncarnatie)therapie 24512

Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met hypnose/trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatie therapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Psychologische begeleiding 24700

De gesprekken met de psycholoog kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan.

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

 

ITA_certifying_0images2imagesindexPrint

visitekaartje