Migraine specialist

Heb je regelmatig migraine-aanvallen? Lees hieronder eerst wat de reguliere geneeskunde er onder verstaat en daarna wat ik er aan kan doen…..

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, of uitvalsverschijnselen (een zogenoemde ‘aura’).

Er zijn verschillende vormen van migraine bekend. Een ‘gewone’ vorm van migraine bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn en wordt (bij sommige mensen) vooraf gegaan door een aura.

Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval; als de aanval uitsluitend met de menstruatiecyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd.

De ernst, duur en frequentie van migraineaanvallen verschilt sterk per patiënt. Het belangrijkste kenmerk van migraine is dat het in aanvallen voorkomt, die (onbehandeld) enkele dagen kunnen duren.

De kenmerken van een aanval zijn in vier fasen te verdelen:

Waarschuwingsfase :

Sommige migrainepatiënten worden kort tevoren gewaarschuwd voor een migraineaanval.

Waarschuwingstekenen kunnen zijn:

1) Stemmingsveranderingen

2) Overgevoeligheid voor prikkels (lawaai, licht, geuren)

3) Verstoorde slaap of geeuwen

4) Vals) hongergevoel/trek in bepaalde voedingsmiddelen

Aurafase :

Deze fase, die 5 tot 60 min duurt, komt niet bij iedereen met migraine voor. Auraverschijnselen komen meestal langzaam op gang en gaan altijd volledig over.

Kenmerken van de aurafase zijn:

1) Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes

2) Gezichtsvelduitval

3) Tintelingen of doof gevoel van een arm/been/gezicht

4) Hoofdpijnfase

Deze fase kenmerkt zich door heftige, meestal kloppende, hoofdpijn, die veel patiënten aan hun bed kluistert. Bijverschijnselen van de hoofdpijn zijn (ernstige) misselijkheid en/of braken en/of overgevoeligheid voor licht en geluid. De hoofdpijnfase duurt (onbehandeld) ongeveer 4 tot 72 uur.

5)Herstelfase

Na een onbehandelde migraineaanval kan een patiënt zich nog enige dagen vermoeid, licht geprikkeld, ‘leeg’, en minder geconcentreerd voelen. Bij ongeveer een derde van de mensen met migraine leidt een aanval tot ernstige beperkingen in het functioneren. Het terugkerende karakter, de invloed op het dagelijks leven van patiënten én het stigma van ‘een hoofdpijntje’ bemoeilijken vaak de relatie met bijvoorbeeld een werkgever. Daarom is het van belang, in de eerste plaats deskundige hulp te zoeken en een diagnose te laten stellen. De werkgever en omgeving goed informeren helpt de omgang met de aandoening voor zowel de patiënt als de omgeving.

Een migraineaanval kan worden ‘uitgelokt’ door verschillende factoren. Door als migrainepatiënt deze uitlokkers te leren (h)erkennen, kan een aanval beter worden voorkomen.

Migrainepatiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor prikkels die een aanval van migraine kunnen uitlokken. Deze ‘prikkeldrempel’ is deels erfelijk bepaald; in sommige families komt migraine meer voor dan in andere.

De auraverschijnselen ontstaan door een golf van verhoogde hersenactiviteit. Vervolgens dooft de hersenactiviteit gedurende 30 tot 60 minuten bijna volledig uit. Deze verspreidende golfbeweging van hersenactiviteit wordt ook wel een cortical spreading depression (CSD) genoemd. Dit kan leiden tot verschillende uitvalsverschijnselen kenmerkend voor de aurafase. De CSD leidt waarschijnlijk ook tot een verhoogde activering van een centraal hoofdpijncentrum in de hersenen (het trigemino-vasculaire systeem). Via een ontstekingsmechanisme laten verschillende chemische boodschappers in de hersenen (neuropeptides) de hoofdpijn toenemen.(Bron De Hersenstichting)

Onze behandeling wijkt af van wat in de reguliere geneeskunde gebruikelijk is. Zodra het duidelijk is dat er geen lichamelijke oorzaak door een arts is  vastgesteld, kunnen wij aan de slag. Dit is wel van belang; we gaan niet op de stoel van arts zitten.

Terwijl de reguliere geneeskunde zich uitsluitend richt op genezen van het gevolg van het eigenlijke probleem, richten wij ons op de mentale oorzaak, waar migraine het gevolg van is. Wij zien migraine als een ingenieuze reactie van het lichaam op een stressprobleem. Bij blokkerende spanning dient het lichaam snel te herstellen omdat het individu anders biologisch in een omstandigheid blijft waarin het zich niet afdoende kan beschermen tegen gevaren van buitenaf. De stress moet zo snel mogelijk gereleased worden ten einde weer te kunnen functioneren. Als een soort van electrolytische condensator die zo snel mogelijk moet ontladen. Dit snelle ontladen gaat gepaard met de typische heftige symptomen die bekend zijn bij migraine-klachten.

Het bestrijden van de oplossing van het lichaam heeft dus eigenlijk geen zin. Sterker nog, het is zelfs af te raden. Vaak ervaart de cliënt ook  een geestelijke ontspanning als de migraine-aanval voorbij is. Echter het opladen gebeurt opnieuw als de oorzaak niet weggenomen wordt. Het lichaam heeft inmiddels uitgevonden hoe het snel kan ontladen  en de volgende aanval is dus in aantocht.

Wat zou er gebeuren als het lichaam migraine niet zou gebruiken als snelle ontlading? Wel, denk dan maar aan het ontwikkelen vormen van depressiviteit, diverse angsten of een burn-out of een andere mentale klacht. Het onderdrukken van migraine an sich is dus geen handige oplossing en meestal lukt dat ook niet. Dus dan krijg je adviezen als “je moet er maar mee leren leven”. Iets gelijkwaardigs gebeurt ook bij clusterhoofdpijnen. Ook dat is een psychosomatische klacht, m.a.w. een mentale klacht die zich uiteindelijk manifesteert als lichamelijke klacht.

Wij zijn van mening dat psychosomatische klachten “het aan kloppen aan de deur ”  is van het onbewuste, de plek waar o.a. alle emoties worden opgeslagen. Met name de onverwerkte emoties zijn daar te vinden. Het onbewuste wordt ongeduldig want het heeft al vaak met stemmingen proberen aandacht te krijgen voor het onverwerkte probleem. Uiteindelijk pakt het het volgende wapen om aandacht te krijgen : PIJN!

“HALLO!!WAKKER WORDEN!! GA ER NU EINDELIJK WAT AAN DOEN!! WANT IK GA STEEDS HARDER AANKLOPPEN!! TOTDAT JE ER EINDELIJK WAT AAN DOET!!”

En dan ben ik aan de beurt. Samen met de cliënt lokaliseren we het achterliggende probleem en lossen het op met bijvoorbeeld hypnotherapie of EMDR.

Zodra het probleem blijvend is opgelost heeft de migraine geen functie meer en blijft het weg.

Hier zijn gemiddeld 6 sessies voor nodig die enerzijds verlichting geven aan de aanval en anderzijds het achterliggende probleem oplossen.

Slotsom en voorlopige conclusie: psychosomatische klachten moeten op het mentale vlak opgelost worden en niet primair op het lichamelijke vlak.

En dat doen wij dus!