Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

In relatietherapie wil je een antwoord vinden op 4 belangrijke vragen.

1) Hoe vind ik het gevoel terug? 

2) Is ruzie normaal?

3) Hoe vrij laat je elkaar?

4) Kan ik mijn partner nog vertrouwen?

Als jullie samen besluiten om aan je relatie te werken, maar denken dat jullie dit niet op eigen kracht kunnen doen, dan zul je relatietherapie willen overwegen. Jullie gaan dan samen in gesprek met een relatietherapeut.
In een relatie die in zwaar weer verkeert, zijn twee mensen heel alleen”

Als liefde te zwaar beladen wordt…

Als het in je relatie niet goed gaat, lijkt er niets goed te gaan. Je hebt geen energie meer. Je voelt je afgepeigerd. En je probeert de dag door te komen. Je probeert dingen te vermijden; lastige onderwerpen, elkaar en je stopt je eigen gevoelens zo ver mogelijk weg. In stilte stellen jullie dezelfde vraag: hoe kan dit zo misgegaan zijn?

Maar jullie zijn nog bij elkaar…

Misschien uit gewoonte, of voor de kinderen. Misschien ook omdat je je kunt herinneren hoe het ooit was, wat jullie plannen waren, wat jullie van een leven samen verwacht hadden, hoe jullie ooit toch van elkaar hielden. En je weet dat het het waard zou moeten zijn. Alleen, niet zoals het nu gaat. Maar er samen over praten, dat loopt toch steeds uit op ruzie of dezelfde verwijten naar elkaar.

Niet alleen…

Doe het niet alleen. Jullie zijn in patronen beland waar jullie niet boven uit kunnen stijgen. Het gesprek dat jullie, in woorden en daden voeren, is zo vaak herhaald (‘daar gáán we weer’) dat de einduitkomst eigenlijk al bekend is. Ik help jullie die patronen doorbreken, open te staan voor elkaars gevoelens, emoties, wensen. Zodat jullie elkaar weer herkennen. Elkaar weer zien.

Ook als het goed gaat!….

Veel mensen denken dat je alleen naar een relatietherapeut gaat als ‘hij op de bank slaapt’. Maar niets is minder waar. Ook als alles goed gaat verdient jullie relatie aandacht. Niet om te voorkomen, maar om nóg dichter bij elkaar te komen, elkaar nóg beter te begrijpen en samen nóg vrijer te zijn met elkaar.

Je hoeft niet te schrikken…

Na zo’n lange tijd denk je dat elkaar door en door kent. Dat je alles van elkaar weet. Maar dat is helemaal niet zo zeker; in een reguliere therapie kunnen mensen erg geconfronteerd worden met wie ze zijn, in relatietherapie geldt dat nog veel sterker.

Het is ook mogelijk dat één van jullie twee onuitgesproken psychologische klachten heeft die zwaar op jullie relatie drukken maar die nooit echt besproken zijn.

Relatietherapie zorgt wat dat betreft echt voor een andere manier van kijken naar jezelf, naar de ander én wat jullie samen hebben.

Uit elkaar gaan kan altijd nog…

Soms kom je er samen echt niet meer uit. Dan zou je kunnen beslissen om uit elkaar te gaan. Dat heeft praktische kanten, juridische, maar ook emotionele en gevoelsmatige kanten.

Jullie zijn een belangrijk gedeelte van jullie leven ooit samen geweest, misschien hebben jullie kinderen. Zij, jullie en de relatie die jullie hadden, verdienen een respectvolle afsluiting op alle gebieden.

Samen met een relatietherapeut kunnen jullie daarvoor zorgen. Zorg dat je geen vijand van elkaar wordt. Door de kinderen blijf je immers  altijd een beetje verbonden met elkaar.

Niet jij, niet de ander, zelfs niet jullie….

De relatietherapie begint met een gesprek tussen jullie en mij. In dit intakegesprek  kunnen jullie zo goed mogelijk uitleggen waarom jullie mijn hulp nodig hebben.

Ik focus  me in het eerste gesprek op een aantal zaken. Natuurlijk op jullie hulpvraag , maar ook wil ik graag waarnemen hoe jullie samen met elkaar omgaan, hoe jullie op elkaar reageren, hoe een typische ruzie tussen jullie ontstaat. Ik zal jullie ook vragen of jullie alle twee deze  therapie wel écht willen, want we bereiken niets als een van beiden of beiden niet gemotiveerd zijn.

En als laatste zal ik benadrukken dat niet de één, noch de ander ‘de vijand’ is, zelfs jullie samen niet. Alleen de manier van met elkaar omgaan is de vijand.

Ieder apart…

Na één of twee afspraken wil ik jullie  ieder apart spreken. Misschien zijn er wel dingen die je niet makkelijk in elkaars aanwezigheid vertelt. Misschien kunnen jullie los van elkaar openhartiger spreken.

Ook is het minder beladen om over de verwachtingen van de behandeling te praten. In deze sessies neem ik uitgebreid de tijd voor ieder van jullie, zodat ik er achter kan komen hoe die vastgeroeste patronen en verwijdering tussen jullie nu allemaal precies voelt.

Wat je bemerkt..

De therapie die ik geef is niet gericht op inzicht, maar op ervaring. Mijn vrouw en ik zijn al meer dan veertig jaar bij elkaar en die jaren zijn een grote les geweest. En we leren nog steeds.

Natuurlijk ontdek je dingen, en leer je over jezelf, over de ander en over elkaar, maar het belangrijkste is dat je opmerkt hoe het voelt. Dat je het beleeft hoe de ander het beleeft. Op die manier weet je het niet alleen, maar snap je het ook.

Ik laat jullie ervaren wat het patroon is en wat de onderliggende emoties zijn. Ik zal op dit moment in de behandeling ook onderdelen uit de sessies apart van elkaar gebruiken om momenten te benoemen. Maar ik zal jullie vooral uitdagen het zelf aan elkaar te vertellen, niet via mij.

Emotionele verdieping…

Jullie vliegen elkaar inmiddels niet meer om de haverklap in de haren, en kunnen in gesprekken al goed tot elkaar komen. De ervaring leert dat als we op dit punt aangekomen zijn er nog maar weinig terugval is. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Je ziet vaak in een relatie dat één zich meer terugtrekt dan de ander. Diegene zal ik op dit punt benaderen en de meest kwetsbare emoties opzoeken. Met zijn drieën bespreken we die, en de gevoelens en verlangens die daarbij horen. Dat doen we uiteindelijk voor jullie allebei en jullie samen.

We gaan dan ook aan de slag met de verwondingen van jullie relatie. Wat hebben jullie elkaar aangedaan, wat waren jullie verwachtingen, wat was jullie liefde? We verkennen het en werken het allemaal door.

De afronding….

Aan het eind van de sessies kijken we terug naar jullie oorspronkelijke vragen. Jullie zullen merken dat het grootste gedeelte verdwenen is en dat het overige vrij oppervlakkig blijkt en makkelijk te regelen.

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Richard