Behandeling ADD en ADHD

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een psychische stoornis kenmerkende eigenschap van het neurologische type. Het wordt gekenmerkt door moeite met aandacht, overmatige activiteit en gedrag zonder gevolgen te hebben die niet geschikt zijn voor iemands leeftijd. Er zijn ook vaak problemen met de regulatie van emoties. De symptomen verschijnen voordat een persoon twaalf jaar oud is, langer dan zes maanden aanwezig is en problemen veroorzaakt in ten minste twee instellingen (zoals school, thuis of recreatieve activiteiten). Bij kinderen kunnen aandachtsproblemen leiden tot slechte schoolprestaties. Bovendien is er een verband met andere psychische stoornissen en verslavend alcoholgebruik .

Welke subtypen zijn er van ADHD?

Bij het vaststellen van de diagnose kunnen 3 subtypen ADHD worden vastgesteld.

  1. ADHD, overwegend hyperactieve/impulsieve type: Bij dit type staat niet het aandachtsprobleem, maar het hyperactieve en impulsieve gedrag op de voorgrond. Gedragsstoornissen gaan vaak hand-in-hand met dit type ADHD. Zij hebben spanning of sensatie nodig om zich beter te voelen. Niet voor niets lopen deze mensen vaker het risico in aanraking te komen met justitie.

2. ADD, overwegend onoplettendheidtype: Bij dit type staan vooral de aandachtsproblemen op de voorgrond en wordt ook wel ADD genoemd. Kenmerken zijn onder andere dromerigheid, traagheid en twijfelzucht. Vaak is er sprake van perfectionisme, faalangst en paniekgevoel bij gebrek aan overzicht.

3. ADHD, gecombineerde type: Bij dit type is er sprake van zowel hyperactiviteit als problemen met aandacht en impulsief gedrag. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid.

4. ADHD, andere gespecificeerde stoornis: Dit type kan worden vastgesteld als er gedeeltelijk wordt voldaan aan de criteria van de voorgaande typen. Hierbij moet wel sprake zijn van een grote beperking in het functioneren op verschillende leefgebieden.

Is behandeling met medicatie noodzakelijk?
Veel onderzoek is verricht naar effectieve medicatie bij ADHD, voornamelijk bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Het gebruik van medicatie zoals Ritalin of Concerta lijkt te werken. Net als Ritalin is Concerta ook een merknaam en bevat ook dezelfde werkzame stof Methylfenidaat.  De medicatie wordt voorgeschreven door een psychiater of gespecialiseerde arts. Wij zijn geen voorstander van Ritalin en Concerta! Als het anders kan, moet het ook anders!

Het komt veelvuldig voor dat mensen met ADHD zelf al op zoek zijn naar werkende middelen. Echter met het gevaar op verslaving.

Zoals alle medicijnen hebben Ritalin en Concerta bijwerkingen. Gelukkig hebben wij een goedwerkend alternatief in de vorm van een specifiek voedings-supplement LTO3. De effecten zijn gelijk aan de medicijnen maar hebben geen bijwerkingen en kunnen dus zonder risico ingenomen worden. Dit supplement wordt bij de behandeling door ons aangeboden.

Onze prijs is gelijk aan onderstaande distributeur maar met onze begeleiding. Daarom is onderstaande link ter uwer informatie maar handiger om het product zelf via ons te bestellen. info@hypnotherapiepraktijkhillegom.nl of 0651 992492

LTO3 ervaringen van mensen met ADD, ADHD, HSP, ASS en andere klachten

Ook kan het zijn dat andere stoornissen samen voorkomen met ADHD. Veel mensen kunnen naast ADHD last hebben van bijvoorbeeld angst- en/of stemmingsstoornissen. Hiervoor hebben we dan een aangepaste behandeling die zeer succesvol is.