Stoppen met roken

Vraag:

Welke stoffen zitten in sigaretten en shag?
Antwoord:

In sigaretten en shag worden, afgezien van tabaksbladeren en pulp van de tabaksplant (vermalen plantendelen), meerdere stoffen verwerkt. Bij het roken komen ook nog verbrandingsproducten vrij. Er zijn 4000 verschillende chemicaliën en meer dan 40 carcinogenen (kankerverwekkende stoffen) in tabaksproducten en tabaksrook gevonden.

Nicotine is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel in tabak. Nicotine is een verslavende stof, maar nicotine is niet kankerverwekkend.
In tabak(srook) zitten ook teer, koolmonoxide en toevoegingen (additieven).
Teer is kankerverwekkend en veroorzaakt de bekende “rokershoest”.
Koolmonoxide zit in tabaksrook en neemt in bloed de plaats in van zuurstof, waardoor het zuurstoftransport vermindert en de conditie vermindert.
Toevoegingen maken sigarettenrook aantrekkelijker of verslavender (zij vergemakkelijken de nicotineabsorptie) en reguleren de vochtigheid van tabak. Gemiddeld bevat een sigaret ongeveer 25 verschillende additieven, die samen ongeveer 10 procent van het gewicht uitmaken.
– Voorbeelden van stoffen die worden toegevoegd zijn glycerine, suikers, drop, cacao, menthol, vanille, cellulose.
– Bij verbranding van additieven kunnen giftige en kankerverwekkende stoffen ontstaan. Bekende kankerverwekkende stoffen in tabaksrook zijn benzeen, nitrosaminen en formaldehyde. Van veel additieven is de schadelijkheid wel bekend bij orale inname, maar niet bij verbranding. Het inademen van giftige stoffen is doorgaans schadelijker dan het inslikken.
Het RIVM publiceert op de website tabakinfo.nl alle ingrediënten die worden toegevoegd aan tabaksproducten op de Nederlandse markt. Bezoekers van deze site kunnen per merk tabaksproduct opzoeken welke toevoegingen het bevat, en wat de functie en hoeveelheid van deze toevoegingen is.

STOPTOBER

Stoptober daagt rokers uit om in de maand oktober 28 dagen lang geen sigaret op te steken. Met het motto ‘De peuk erin’ is het de bedoeling dat zo veel mogelijk rokers zich zullen aansluiten bij de campagne. In Engeland deden in het eerste jaar al 268.000 rokers mee aan de campagne. In Nederland deden tijdens de eerste twee edities 120.000 rokers mee. Uit onderzoek blijkt dat rokers die erin slagen een maand lang niet te roken, vijf keer zoveel kans hebben om voorgoed te stoppen met roken.

In 2018, zijn 2 vriendinnen die ik al vanuit mijn jeugd kende, gestorven aan de gevolgen van roken. De een nog geen 60 en de ander 61. Lieve, leuke meiden die nog veel langer hadden willen leven. Die hun kinderen en kleinkinderen en partner met veel ondragelijk verdriet hebben moeten achterlaten. Terwijl ik dit opschrijf, staan de tranen weer in mijn ogen. Toen ze eindelijk toch door mij geholpen wilden worden, was het al te laat. Aan de grafrand staan van mensen waar je heel veel om gaf en waarvan je wist dat, als je de kans had gekregen, ze er misschien nog waren geweest. Dat je misschien net op tijd zou zijn. Helaas mocht het niet zo zijn. Ze maakten hun keuze te laat. Veel te laat.

Ik ben hypnotherapeut en wil de strijd samen met jou aan gaan tegen die gemene rookverslaving die in je hoofd zit.

Ik kan en wil je heel goed helpen om voor goed een niet-roker te worden. Niet 28 dagen maar voor goed! Ik heb maar één ding van je nodig. Je moet mij overtuigen dat je het zelf heel graag wilt. Dat je je kinderen en kleinkinderen wilt zien opgroeien. Dat je je geliefde niet met ondragelijk verdriet wilt achterlaten. Dat je gezond wilt blijven en tot op hoge leeftijd een leven met hoge kwaliteit wilt leven. Dat je nog heel lang gelukkig wilt zijn. Dat je stopt met roken. Vrijheid!
info@hypnotherapiepraktijkhillegom.nl, Tel/Whatsapp: 0651 992492